advice_levels_advice_item_title_727558000 勢力の均衡 False
advice_levels_advice_item_title_-728588108 フリゲートの雇用 False
advice_levels_advice_item_title_-729505557 勢力の均衡 False
advice_levels_advice_item_title_73044707 年度末報告書 False
advice_levels_advice_item_title_732655185 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_735509842 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_736805523 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-737235711 部隊の合流 False
advice_levels_advice_item_title_737354545 任意射撃ボタン False
advice_levels_advice_item_title_-73737536 士気 False
advice_levels_advice_item_title_-737696476 最期の抵抗! False
advice_levels_advice_item_title_741298406 目標 False
advice_levels_advice_item_title_741582037 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-741634149 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_74393512 ターン終了 False
advice_levels_advice_item_title_745193175 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_746247751 集中砲撃 False
advice_levels_advice_item_title_750748716 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_751998706 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-757350914 鉱山 False
advice_levels_advice_item_title_-758254518 多勢に無勢の時の撤退 False
advice_levels_advice_item_title_-759552923 何処から始めるべきか? False
advice_levels_advice_item_title_759661423 破壊工作 False
advice_levels_advice_item_title_763073313 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_764673932 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-765836225 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_767484595 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_769398761 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-772138412 第1章:新たなる始まり False
advice_levels_advice_item_title_772619485 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_773515340 何処から始めるべきか? False
advice_levels_advice_item_title_-77363709 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-775108411 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-778326837 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_77909409 研究 False
advice_levels_advice_item_title_-782473778 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-783991516 撤退ボタン False
advice_levels_advice_item_title_784036977 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_785778079 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_788467434 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_788490794 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-788769149 騎兵による側面包囲 False
advice_levels_advice_item_title_-789730792 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_793009497 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_79312965 船と艦隊 False
advice_levels_advice_item_title_-795357910 早急​に​反乱​を​鎮圧してください! False
advice_levels_advice_item_title_-795666636 催促 False
advice_levels_advice_item_title_-796134496 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_79709028 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_800273978 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-800664924 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-800903493 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_806088370 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-806163598 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_80786550 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_808663260 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-813716024 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_815347050 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-816199449 技術の提供/要求 False
advice_levels_advice_item_title_81764695 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_82168132 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-822003404 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-82202670 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-82261605 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-823603096 地域間の移行 False
advice_levels_advice_item_title_824724603 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-825074074 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_825389317 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-825618887 貿易路が襲撃された False
advice_levels_advice_item_title_826224967 移動範囲と支配領域 False
advice_levels_advice_item_title_828096944 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-830564039 集中砲撃 False
advice_levels_advice_item_title_831462515 火薬庫が爆発! False
advice_levels_advice_item_title_-835072103 暗殺 False
advice_levels_advice_item_title_835244002 目標 False
advice_levels_advice_item_title_835346709 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_837336448 部隊の合流 False
advice_levels_advice_item_title_837487150 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-837567440 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-839046705 焦土作戦 False
advice_levels_advice_item_title_843806652 配置イメージ False
advice_levels_advice_item_title_844009900 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_844239879 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-844694260 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_848100090 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-851820364 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-854614115 丘の防衛 False
advice_levels_advice_item_title_-854857990 遅い人口増加 False
advice_levels_advice_item_title_-85499791 死ぬまで戦う False
advice_levels_advice_item_title_-855205336 陸軍の移動 False
advice_levels_advice_item_title_856417993 評価パネル False
advice_levels_advice_item_title_856976915 兵士を雇用 False
advice_levels_advice_item_title_-85917859 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_862792504 第10章:海尉艦長 False
advice_levels_advice_item_title_863429591 敗走中の敵 False
advice_levels_advice_item_title_863591879 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-865899355 資源 False
advice_levels_advice_item_title_865903950 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-868024378 雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_868450528 戦闘準備! False