advice_levels_advice_item_title_-27800320 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_278859346 建築の予約 False
advice_levels_advice_item_title_-281927892 レーダーマップ False
advice_levels_advice_item_title_284085003 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-285512861 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_292280052 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_295527590 破産! False
advice_levels_advice_item_title_295880505 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_297255339 エージェント False
advice_levels_advice_item_title_298768787 銃剣対銃剣 False
advice_levels_advice_item_title_299070422 愛国心の白熱 False
advice_levels_advice_item_title_300055324 ガレーの特性 False
advice_levels_advice_item_title_-300958873 戦列艦の特性 False
advice_levels_advice_item_title_-302283430 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-304318828 建造物を修理 False
advice_levels_advice_item_title_307500737 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_307905493 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-308018512 暗殺 False
advice_levels_advice_item_title_308221861 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-308641536 戦略要塞の建築 False
advice_levels_advice_item_title_-30884661 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_309592755 河川横断の防衛 False
advice_levels_advice_item_title_-311101069 敵を攻撃 False
advice_levels_advice_item_title_311660382 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_31183906 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_312836396 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_31286299 敵ユニットを攻撃 False
advice_levels_advice_item_title_313094221 停止ボタン False
advice_levels_advice_item_title_314301219 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_317354558 地域割譲の提案/要求 False
advice_levels_advice_item_title_318330955 進行 False
advice_levels_advice_item_title_-319088558 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-321940240 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_322772417 研究と開発 False
advice_levels_advice_item_title_-324484024 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? False
advice_levels_advice_item_title_-325593809 破産! False
advice_levels_advice_item_title_327923206 貿易路が襲撃された False
advice_levels_advice_item_title_-330970721 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-332744214 農場 False
advice_levels_advice_item_title_333457771 部隊の雇用 False
advice_levels_advice_item_title_-334233371 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_335224366 散兵の攻撃 False
advice_levels_advice_item_title_336059036 支払いの提案/要求 False
advice_levels_advice_item_title_-336187489 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-336704745 教育、教育、教育! False
advice_levels_advice_item_title_336788660 学者 False
advice_levels_advice_item_title_337796774 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-339955577 部隊を鼓舞する False
advice_levels_advice_item_title_340663408 地域移動と影響範囲 False
advice_levels_advice_item_title_347195284 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_34840220 大臣の変更 False
advice_levels_advice_item_title_349775090 情報パネル False
advice_levels_advice_item_title_353510481 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-356083489 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_364314625 ヒンドゥー教 False
advice_levels_advice_item_title_-36544127 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_366181700 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-367778975 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-369189162 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-369805175 疾走する騎馬砲兵 False
advice_levels_advice_item_title_37156607 掘り崩し False
advice_levels_advice_item_title_372284057 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_381902958 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_382865006 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_385228311 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_38575449 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_38812162 らくだの臭い False
advice_levels_advice_item_title_-388492343 不十分な税インフラ施設 False
advice_levels_advice_item_title_388941130 交易路 False
advice_levels_advice_item_title_389288728 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-389680608 研究の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-389760525 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-389996354 大臣 False
advice_levels_advice_item_title_390129783 丘を攻撃 False
advice_levels_advice_item_title_391635734 第5章:戦争の芸術を学ぶ False
advice_levels_advice_item_title_391766981 砲兵に直面 False
advice_levels_advice_item_title_-393224185 のどを狙え False
advice_levels_advice_item_title_394184441 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_395512276 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-398588285 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-399998258 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_402865195 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-403132705 進行 False
advice_levels_advice_item_title_-405343219 陸軍を選択 False
advice_levels_advice_item_title_405775560 敗走 False
advice_levels_advice_item_title_4066993 駐屯部隊が居ない領土 False
advice_levels_advice_item_title_-412002932 方陣の支援 False
advice_levels_advice_item_title_412198079 技術 False
advice_levels_advice_item_title_412237665 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-415261431 造船所を建設 False
advice_levels_advice_item_title_-417058947 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-417563101 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_419585618 暗殺 False
advice_levels_advice_item_title_-419721855 数の圧倒! False
advice_levels_advice_item_title_420006481 新兵雇用の提案... False
advice_levels_advice_item_title_421279219 産業の変化 False
advice_levels_advice_item_title_421866481 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_-426685576 待ち伏せ中 False
advice_levels_advice_item_title_-427790795 建造物建築の提案... False
advice_levels_advice_item_title_428071084 くさび形、または菱形陣形 False